Expirace opce

Expirace opce – časový úsek, po který běží životnost obchodované binární opce, můžeme si volit expiraci předem určenou, tedy přednastavené časové okamžiky např. 13:45 anebo lze spekulovat na uzavřené časové úseky např. 5 minut