Konsolidace

Konsolidace – tržní stav, kdy se cena sledovaného aktiva pohybuje jen v určitém omezeném rozsahu, velmi často se rychle či v pravidelných periodách vrací do hraničních mezí, rovněž označované také pojmem „trh jdoucí do strany“