Market Maker

Market Maker – tímto termínem jsou označovány buď přímo brokeři, kteří nám poskytují své služby, takový typ brokera je tvůrce trhu, tedy poskytuje náhled trhu ve formě dat, které si může pomocí vlastního spreadu upravit. Obchodníci tedy spekulují nejen na tržní pohyb ceny, ale i na pohyb uměle dotvořený brokerem.