OTM/ITM

OTM – out of the money ,výsledek neúspěšné spekulace na opci a tedy ztráta vkladu
ITM –in the money, výsledke úspěšné spekulace na opci a tedy inkasování zisku