Price Breathing/dýchání ceny

Price Breathing/dýchání ceny – situace, kdy se cena na sledovaném grafu nevyvíjí jednoznačně, za dýchání označujeme pravidelné dosahování ceny určité úrovně, od které se potom cena zpětně odráží na nižší úroveň, cyklicky se tento pohyb opakuje až do momentu, kdy se na trhu najde dostatečná kupní či prodejní síla pro stabilizaci pohybu ceny nahoru nebo dolů.