Pullback

Pullback – analogicky se jedná o průraz ceny dolů, cena se ještě před větším pohybem vrátí směrem nahoru do místa, kde k cenovému průrazu došlo.