Scam broker

Scam broker – tímto pojmem je označovaný broker, který nerespektuje podmínky slušného chování ani pravidla nařízená regulační komisí, pod kterou spadá a tudíž se dopouští podvodného jednání na klientech.