Sell, Sold funkce

Sell, Sold funkce – možnost odprodat binární opci ještě před vlastní expirací, obchodník tak může ukončit svoji otevřenou pozici dříve za cenu určité ztráty či v podobě menšího zisku, pokud se vývoj ceny na sledovaném aktivu vyvíjí uvažovaným směrem.