Spekulace

Spekulace je obchodování podkladového aktiva s jistou vstupní cenou za účelem zisku na základě zvýšení či snížení ceny aktiva v daném čase.