Volatilita

Volatilita – tržní volatilita označuje pohyb ceny resp. jeho intenzitu v daném čase. Vysoce volatilní trh nemusí být nutně trendový. Za vysokou volatilitu lze tedy označit rychlý pohyb ceny ve velkém rozsahu.