Volume/Objem

Volume/ Objem – tržní veličina, která ukazuje obchodníkovi jaký zájem je o prodej či nákup sledovaného aktiva na dané cenové hladině, vidíme tak počet prodávajících i nakupujících v jednom celku.